CONTACTEER HET COVID TEAM

Mogelijk vindt u reeds een antwoord op uw vraag door de tekst onder de webformulieren te lezen.

Maak je keuze hieronder:

Vanaf 27 januari 2022 wordt het contactonderzoek binnen de school door de CLB’s tijdelijk stopgezet. De contacttracing voor contacten buiten de school wordt wel verdergezet door de callcentra en volgt voor jongeren boven de 12 jaar dezelfde regels als voor volwassenen.
De overheid bepaalt de afspraken i.v.m. de te nemen maatregelen op school.

Je bent een leerling in het basisonderwijs • Lagere schoolkinderen (+6-jarigen in BuO) dragen steeds een mondmasker, tenzij er voldoende afstand en verluchting kan voorzien worden.
 • Vanwege de algemene mondmaskerplicht worden contacten met een besmette leerling binnen de schoolcontext steeds aanzien als een laag risicocontact. Dit geldt ook voor kleuters, ook al moeten zij geen mondmasker dragen.
 • Er worden geen noodremprocedures meer toegepast.
 • Een leerling uit het basisonderwijs die een hoog risico contact heeft binnen het gezin of op het internaat, mag naar school of de kinderopvang blijven gaan. Voor andere activiteiten buiten de school geldt wel een quarantaine van 10 dagen, met een mogelijkheid om vanaf dag 7 de quarantaine te verlaten mits een dagelijks negatieve zelftest (dag 7, 8,9 en 10). Deze 4 dagen geldt er wel extra voorzichtigheid (mondmaskerplicht voor kind + 6 jaar, afstand bewaren, vermijden kwetsbare personen).
 • Een leerling met een positieve covidtest blijft gedurende 7 dagen in isolatie, en mag deze isolatie enkel verlaten op voorwaarde dat de leerling minimaal 3 dagen koortsvrij was en de symptomen beter zijn.
 • Een leerling met symptomen blijft thuis en laat zich testen.
 • Regelmatig gebruik van zelftesten wordt sterk aanbevolen.Je bent een leerling in het secundair onderwijs • Voor secundair onderwijs en op internaat gelden de maatregelen die van toepassing zijn in de bredere samenleving.
 • Vanwege de algemene mondmaskerplicht worden contacten met een besmette leerling binnen de schoolcontext steeds aanzien als een laag risicocontact.
 • Leerlingen die hun basisvaccinatie gekregen hebben of een herstelcertificaat hebben van minder dan 150 dagen oud, moeten na een hoogrisicocontact niet meer in quarantaine en moeten ook geen PCR-test afleggen.
 • Jongeren die niet- of onvolledig gevaccineerd zijn en een hoog risicocontact hadden BINNEN HET GEZIN, moeten 10 dagen in quarantaine gaan. Vanaf dag 7 kan de quarantaine verlaten worden na dagelijkse negatieve zelftesten en een strikte toepassing van de preventieve maatregelen.Wanneer gaan meerdere klassen of een school dicht?Vanaf 27 januari zullen er geen noodremprocedures meer toegepast worden in het basisonderwijs.

Bij overmacht, wanneer teveel leerkrachten ziek of in quarantaine moeten, kan het schoolbestuur beslissen dat de school volledig of gedeeltelijk sluit wegens pedagogische overmacht. Niet alle kinderen zijn op dat moment ook een hoog risico contact. Ze kunnen niet naar school omdat er geen leerkrachten zijn.

Wanneer specifieke omstandigheden ertoe dwingen, kan er lokaal wel nog tot een klas- of schoolsluiting worden overgegaan. Dit wordt dan steeds in overleg met de burgemeester, de medische expert van de eerste lijnszone en het Agentschap Zorg en Gezondheid beslist.


Waar kan u een testcode vinden wanneer u of uw kind symptomen heeft?Heb je een testcode nodig of wil je hoogrisico contacten buiten school doorgeven ga naar de website van Domus Medica: https://mijncoronatest.be/

Hoe kan u antwoorden vinden zonder lange wachttijden?


 • Het departement onderwijs beschikt over een recente lijst van veelgestelde vragen en antwoorden: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
 • De officiële informatie lijnen van de federale overheid bevat de meest recente informatie i.v.m. o.a. reizen en terugkeer uit het buitenland zie https://www.info-coronavirus.be/nl/.
 • Vul het bovenstaande webformulier in wanneer u andere vragen heeft. Het covidteam van Vrij CLB Limburg neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.Waar vindt u meer informatie in verband met covid-19 vaccinatie bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar?


 • Samen met het toepassen van de veiligheidsmaatregelen vormt vaccinatie een belangrijke stap om het coronavirus onder controle te krijgen. De covid-vaccinatie van 5- tot 11-jarigen is één van de mogelijkheden om een steentje bij te dragen. Dit vaccin wordt aangeboden via de vaccinatiecentra in de eerste lijnszone van uw woonplaats.
 • Uiteraard is het aan ouders om deze keuze weloverwogen te maken en het wordt enkel toegediend mits toestemming van de ouders. Het vaccin wordt zeker aanbevolen voor kinderen met een onderliggende aandoening of kinderen die nauw samenwonen met kwetsbare andere personen. Voor de andere kinderen is een aanbod, een mogelijkheid waarvan ouders gebruik kunnen maken.
 • We leiden u graag naar beschikbare informatie zodat u deze in alle rust kunt lezen en bespreken met uw kind, huisarts of kinderarts. Een schat aan informatie vindt u op www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen. De covid vaccinatie wordt door de vaccinatiecentra aangeboden en niet door het CLB.

 • Meer informatie over de aanbevolen basisvaccinaties die door het CLB worden aangeboden, vindt u hier.