Vacature: ArtsVrij CLB Limburg zoekt artsen voor haar centra voor leerlingenbegeleiding. De tewerkstelling kan mogelijk een start zijn van een langere loopbaan binnen onze VZW.
Er is tewerkstelling mogelijk in verschillende afdelingen in de provincie en het aantal uren is bespreekbaar.
Als CLB-arts maakt u deel uit van een multidisciplinair team (arts, paramedisch werker, psycho-pedagogisch consulent/werker en maatschappelijk werker). U staat samen met uw teamleden in voor de leerlingenbegeleiding binnen een waaier van scholen en vervult een draaischijffunctie naar externe hulpverlening toe.Taken

 • Uitvoeren van medische consulten en toedienen van vaccinaties evenals het opvolgen en/of verwijzen van leerlingen naar aanleiding van afwijkende bevindingen
 • Implementeren van standaarden en protocollen om zo goed mogelijk ‘evidence based’ te werken
 • Overleggen met medewerkers van eigen en andere disciplines in het kader van een optimale leerlingenbegeleiding
 • Contacten leggen met leerlingen, ouders, scholen en hulpverleners n.a.v. vragen in verband met de ontwikkeling, de gezondheid en het welbevinden van leerlingen
 • Onderwijsnoden in kaart kunnen brengen en handelingsgerichte adviezen formuleren i.s.m. het multidisciplinaire teamVerwachte competenties

 • Is in staat om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren
 • Bezit basiscomputervaardigheden en kan zich vlot inwerken in sectoreigen software systemen
 • Is bereid om het eigen functioneren kritisch te bekijken (zelfreflectie)
 • Blijft onder alle omstandigheden rustig en tactvol
 • Werkt kwaliteitsvol (nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend, …) en resultaatsgericht
 • Is bereid om multidisciplinair samen te werken, op basis van gelijkwaardigheid
 • Stelt zich loyaal op tegenover de eigen organisatie en collegiaal tegenover de collega’s
 • Kan en wil zich flexibel opstellen
 • Is gemotiveerd en positief ingesteld
 • Kan zich inleven in de problematiek van de cliënt
 • Kan samenwerken met netwerkpartnersDiplomavereisten

 • Huisarts of basisarts
 • Wie een bijkomend MaNaMA diploma jeugdgezondheidszorg heeft (of bezig is aan de opleiding) geniet voorkeur.Salarisschaal: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=511&p=24Interesse?

Gesprekken vinden zo snel mogelijk plaats na afspraak. Naast deze openstaande vacature, leggen we ook een wervingsreserve aan voor de toekomst.
Voor meer informatie of vragen kan je steeds terecht bij Goele Haesendonck, directeur personeel en organisatie: 089 51 98 60.